x
Zircon and Zirconia Vulcasil Z – Cyrkonowe materiały ogniotrwałe

Vulcasil Z to gama materiałów na bazie tlenków i krzemianów cyrkonu, do zastosowań od produkcji proszków metalowych do wykładzin pieców tunelowych. Gama Vulcasil Z ma wiele specjalistycznych zastosowań. Dwutlenek cyrkonu na bazie tlenków i krzemianów cyrkonu. Jako materiał ogniotrwały posiada niezrównane właściwości, takie jak odporność na działanie stopionych metali i żużli oraz zdolność do pracy w bardzo wysokich temperaturach.

Please Login or Register to download our PDF data sheets

Enquire

Enquiry
*