Vulcan Refractories logo
x

PIECE

ZASTOSOWANIA

Szeroka gama zastosowań w piecach i urządzeniach cieplnych.

PRODUKTY

 

Gorące warstwy wyłożeń ogniotrwałych, kształtki sklepieniowe, kształtki palnikowe, nadproża, wózki piecowe, mufle, systemy podpór produktów w piecach oraz ich elementy

CHARAKTERYSTYKA/WŁAŚCIWOŚCI

Temperatury do 1800˚C, wysoka czystość, stabilność wymiarowa i niska przewodność cieplna dla cegieł izolacyjnych. Kształty standardowe i niestandardowe oraz szeroki wybór zapraw.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*