Vulcan Refractories logo
x

OBRÓBKA CIEPLNA

ZASTOSOWANIA

 Piece okresowe i do pracy ciągłej stosowane do odprężania, wyżarzania, wyżarzania jasnego, starzenia i utwardzania wydzieleniowego lub hartowania metali.

 PRODUKTY

Szeroka gama materiałów ogniotrwałych z węglika krzemu, tlenku glinu i glinokrzemianów. Typowymi produktami są szyny ślizgowe, płyty paleniskowe, mufle oraz kształty specjalne.

CHARAKTERYSTYKA/WŁAŚCIWOŚCI

W zależności od zastosowania; atmosfera utleniająca i redukująca, w tym azot, tlen, wodór, tlenek i dwutlenek węgla, para wodna i węglowodory, odporność na oleje hartownicze, odporność na uderzenia i zużycie.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*