Vulcan Refractories logo
x

METALURGIA PROSZKÓW

ZASTOSOWANIA

Urządzenia produkcyjne do atomizacji proszków metali.

PRODUKTY

Tygle z tlenku glinu do przechowywania i wylewania stopionego metalu. Dysze cyrkonowe do rozpylania proszku. Kleje.

CHARAKTERYSTYKA/WŁAŚCIWOŚCI

Odporność na szok termiczny, odporność na ścieranie i brak reakcji na przetwarzany metal. Dokładne tolerancje. Temperatury procesowe do 1650˚C.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*