Vulcan Refractories logo
x

Energia z odpadów

Energia z odpadów
Przetwarzanie odpadów na energię lub energia z odpadów to proces wytwarzania energii w formie energii elektrycznej i/lub ciepła z pierwotnego przetwarzania odpadów lub przetwarzania odpadów na źródło paliwa. WtE jest formą odzysku energii.
Znaczny wzrost wykorzystania materiałów odpadowych jako źródła paliwa zmienił sposób postrzegania odpadów – obecnie mają one wartość, a nie stanowią kosztu utylizacji.
Vulcan Refractories dostarcza materiały na ten rynek od ponad 20 lat. Vulcasil S75N jest uznawany w branży za materiał o najwyższej efektywności. Niedawno opracowany Zerox to bardzo odporny na utlenianie węglik krzemu ze spoiwem z azotku krzemu do zastosowań w obszarach, w których najwyższa odporność na utlenianie ma kluczowe znaczenie. Dla obszarów, gdzie wymagany jest zmniejszony przepływ ciepła, Vulcan dostarcza materiały o zmniejszonej zawartości tlenku glinu i węglika krzemu zarówno w formie płytek jak i kształtek rusztowych.

Zastosowania

Płytki na ściany kotłów do spalania odpadów według indywidualnych projektów klienta, kształtki rusztowe, stoły załadowcze

Produkty

  • Vulcasil SN – węglik krzemu wiązany azotkiem krzemu
    • Vulcasil S – materiały ogniotrwałe z węglika krzemu
    • ZEROX – węglik krzemu o ultra niskiej utlenialności wiązany azotkiem krzemu
    • Vulcasil A – materiały ogniotrwałe wysokoglinowe

alkalii, wysoka odporność na ścieranie i odporność na przyleganie żużla. Temperatura pracy do 1300˚C.

Download Datasheet

Download Request

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*