Vulcan Refractories logo
x

CERAMIKA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIA

Wyposażenie pieców [płyty, tace, garnki, podpory piecowe, ustawiacze, przekładki itp.] stosowane przy wypalaniu ceramiki technicznej.

Charakterystyka/właściwości
W zależności od zastosowania; bardzo wysoka czystość i niska zawartość wolnej krzemionki, zdolność do wytrzymywania temperatur do 1750°C, doskonała odporność na pełzanie w wysokiej temperaturze, dobra wytrzymałość, wąskie tolerancje, możliwość elastycznego kształtowania, dobre wykończenie powierzchni, odporność na szok termiczny.

PRODUKTY

Materiały ogniotrwałe z topionego mulitu i tlenku glinu o wysokiej czystości na wyposażenie pieców.

Płytki wielowarstwowe (węglik krzemu z powłoką mulitową) do produkcji ferrytów.

Vulcan produkuje również wyłożenia ogniotrwałe do pieców używanych do produkcji ceramiki technicznej.

Download Datasheet

Download Request

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*