Vulcan Refractories logo
x

ALUMINIUM WTÓRNE

ZASTOSOWANIA

Wyłożenia i kształtki do pieców topielnych, rewerbacyjnych i przetrzymujących używanych do topienia aluminium z recyklingu lub stopów w odlewniach.

PRODUKTY

Wyłożenia wykonane z wiązanych fosforanami cegieł o zawartości 84% tlenku glinu, bloki podstrumieniowe i spustowe z węglika krzemu na wiązaniu azotkowym do obszarów o wysokim stopniu zużycia, zatyczki z węglika krzemu, wykładziny pomp i płuczki.
Asortyment zapraw glinowych i z węglika krzemu.

CHARAKTERYSTYKA/WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymują temperatury powyżej 1100°C w piecach do topienia, są odporna na erozję w obszarach o wysokim stopniu uderzenia lub zużycia, są odporna na sole alkaliczne i odporne na tworzenie się korundu.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*