Vulcan Refractories logo
x

ALUMINIUM PIERWOTNE

ZASTOSOWANIA

Wyłożenie ścian bocznych komór redukcyjnych

PRODUKTY

Wszystkie materiały są w eksploatacji od wielu lat i są zatwierdzone przez wiodące firmy z branży aluminiowej na całym świecie.

CHARAKTERYSTYKA/WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka przewodność cieplna, odporność na kontakt z roztopionym metalem i erozję. Materiał odporny na utlenianie i kąpiel kriolitową.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*