Vulcan Refractories logo
x

PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

Utwardzanie farb drukarskich na tekstyliach
Kwarcowe emitery podczerwieni Vulcatherm o średniej fali zapewniają szybkie schnięcie dla przemysłu sitodrukowego w urządzeniach suszących. Stosowane są emitery promieniowania podczerwonego o średniej długości fal, ponieważ energia może wniknąć na znaczną głębokość w warstwę farby, bez nadmiernej ilości energii przechodzącej przez podłoża, co mogłoby doprowadzić do jego przegrzania.

Emitery Vulcatherm o średniej długości fal zapewniają ogrzewanie, które w połączeniu z odpowiednim systemem sterowania zapewnia szybką i czułą kontrolę, ale nie jest podatne na selektywność koloru grzałek o krótszej długości fali. Ten czynnik pozwala na stałe czasy suszenia i lepszą wydajność produkcji.

Enquire

Enquiry

Want to speak to an expert here at Vulcan Refractories, receive a copy of a Datasheet, or have any other questions? Please get in touch via the contact form below

*